Wednesday, May 29, 2024
HomeCông Nghệ Sinh HọcĐại hội Đại biểu Hội Sinh học TP. HCM nhiệm kỳ VI...

Đại hội Đại biểu Hội Sinh học TP. HCM nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)

Ngày 21 tháng 11 năm 2015, tại Trung tâm Công nghệ Sinh học, Hội Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh học TP. HCM nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).

Đại hội thống nhất đổi tên “HỘI SINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” thành “HỘI SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Đồng thời Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) gồm 45 thành viên. TS Dương Hoa Xô, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM, Giám đốc Trung tâm CNSH TP.HCM được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh học TP. HCM nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
Ban Chấp hành Hội Sinh học – Công nghệ Sinh học TP. HCM nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Sinh học – Công nghệ sinh học TP.HCM đề ra các phương hướng cụ thể sau:
– Phát huy tiềm năng chất xám của hội viên để tham gia một số hoạt động nghiên cứu như các đề tài khoa học về Sinh học – công nghệ sinh học. Gắn bó chặt chẽ hơn nữa với hoạt động của các đơn vị như Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh, Khu nông nghiệp công nghệ cao, trường đại học Khoa học Tự nhiên,  Thành phố cũng như các Viện nghiên cứu, trường đại học liên quan đến lĩnh vực Sinh học – công nghệ sinh học. Khuyến khích và tạo điều kiện đưa các kết quả nghiên cứu của hội viên vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống.

– Tham gia hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc quảng bá, đẩy mạnh việc ứng dụng các sản phẩm sinh học, các quy trình công nghệ tiến tiến vào sản xuất.

– Tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, các chương trình kinh tế xã hội có liên quan.

– Tăng cường hoạt động phổ biến kiến thức, tổ chức các Hội thảo học thuật, thông tin các tiến bộ kỹ thuật mới của ngành sinh học. Nghiên cứu đề xuất và xin thủ tục để phát hành tạp chí “Sinh học và Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh”

– Mở rộng các hoạt động giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Sinh học và công nghệ sinh học.

– Tận dụng tối đa chất xám của các thành viên là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sinh học và công nghệ sinh học đã nghỉ hưu để tư vấn, hỗ trợ cho các đơn vị thành viên trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, cố vấn cho định hướng chiến lược phát triển của đơn vị cũng như của Thành phố.

Hội cũng khuyến khích và tạo điều kiện đưa các kết quả nghiên cứu của hội viên vào ứng dụng trong sản xuất và đời sống; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quảng bá, đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm sinh học, các quy trình công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đồng thời, hội sẽ tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, chương trình kinh tế, xã hội có liên quan.

Theo: https://congnghesinhhoc.co/dai-hoi-dai-bieu-hoi-sinh-hoc-tp-hcm-nhiem-ky-vi-2015-2020.html

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here