Monday, April 15, 2024
HomeAn Ninh Lương ThựcAn ninh lương thực: Dòng chảy 70 năm nông nghiệp Việt Nam

An ninh lương thực: Dòng chảy 70 năm nông nghiệp Việt Nam

Trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất.

[Infographics] Dòng chảy 70 năm nông nghiệp Việt Nam

Nguồn: Trung tâm Thông tin Tư liệu – TTXVN
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here