Monday, April 15, 2024
HomeCông Nghệ Sinh Học11 tỷ đồng ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

11 tỷ đồng ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Theo Thông tấn xã Việt Nam ngày 4/11, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bố trí 11,15 tỷ đồng từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ năm 2006 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý chưa phân bổ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các đề tài và dự án của “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng cong nghe sinh hoc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020“.

11-ty-dong-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-trong-nong-nghiep

Thủ tướng giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí đào tạo cán bộ ở nước ngoài cho Chương trình thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đề án “Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước“).

Ngoài ra, bố trí 591 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp kinh tế năm 2006 đã được Thủ tướng Chính phủ giao chưa phân bổ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua trang thiết bị cho Văn phòng Chương trình và chi hoạt động của Ban Điều hành Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp.

Nguồn: https://congnghesinhhoc.co/11-ty-dong-ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-trong-nong-nghiep.html

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here